Liên hệ với chúng tôi
B15 53 Triều Khúc
[email protected]
SĐT: +84 0334718266
Liên hệ tuyển dụng
Email: [email protected]
SĐT: +84 0334718266
Back

Cách đặt giá vận chuyển

Người bán có thể tiết kiệm thời gian đặt giá vận chuyển cho các sản phẩm bằng cách tạo hồ sơ vận chuyển. Với hồ sơ vận chuyển đã lưu, bạn có thể cập nhật nhiều danh sách một cách nhanh chóng với chi phí vận chuyển tương tự. Để tìm hiểu thêm về hồ sơ giao hàng và các công cụ khác để giao hàng trên Etsy, hãy xem những điều cơ bản của vận chuyển trên Etsy mà Maslow Ecom đã cung cấp.

Nếu bạn thực hiện thay đổi đối với hồ sơ, tất cả sản phẩm được kết nối với hồ sơ đó cũng sẽ được cập nhật. Nếu bạn là người bán ở Hoa Kỳ hoặc Canada và muốn tự động tính phí vận chuyển, hãy sử dụng định giá vận chuyển.

Đối với người bán ở Hoa Kỳ, khi đặt giá vận chuyển, người bán có thể tiết kiệm tới 30% chi phí vận chuyển so với giá bán lẻ bằng cách mua USPS Shipping Labels trực tiếp thông qua Etsy.

Để tạo hồ sơ vận chuyển:

 1. Trên Etsy.com, nhấp vào Shop Manager.
 2.  Nhấp vào Settings.
 3.  Nhấp vào Shipping settings.
 4. Nhấp vào Shipping profiles.
 5. Nhấp vào Add a shipping profile.
 6. Điền vào các chi tiết thông tin vận chuyển. Bạn cũng có tùy chọn đặt phí xử lý trong nước và quốc tế.
 • Nếu bạn nhập chi phí cố định theo cách thủ công, bạn có thể thêm nâng cấp vận chuyển
 • Nếu bạn thêm định giá vận chuyển, hãy bao gồm cả trọng lượng và kích thước mặt hàng của bạn.
 • Nhấp vào để lưu.

Khi bạn tạo và lưu hồ sơ giao hàng, hồ sơ này có thể được áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào mà bạn sẽ thêm vào cửa hàng.

Cách kết nối sản phẩm với hồ sơ vận chuyển

Để liên kết hồ sơ vận chuyển của bạn với sản phẩm:

 1. Trên Etsy.com, nhấp vào Shop Manager.
 2. Nhấp vào Listings.
 3. Nhấp vào sản phẩm cần hồ sơ vận chuyển.
 4. Nhấp vào Editing options. 
 5. Nhấp vào Change shipping profiles.
 6. Trong cửa sổ tiếp theo, nhấp vào Select a profie và chọn hồ sơ vận chuyển.
 7. Click Apply để lưu thay đổi.

Một sản phẩm chỉ có thể được kết nối với một hồ sơ vận chuyển.

Cung cấp giao hàng miễn phí

Bạn có các tùy chọn bao gồm giao hàng miễn phí cho các cấu hình vận chuyển mới và hiện có. Bạn có thể thêm giao hàng miễn phí bằng cách chỉnh sửa hồ sơ giao hàng.

Nếu bạn sử dụng định toán giao hàng, hãy cuộn xuống phần Free shipping của hồ sơ giao hàng. Chọn cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí trong nước hay quốc tế bằng cách chọn các lựa chọn thích hợp.

Đối với hồ sơ giao hàng cố định, hãy chọn Free shipping từ menu thả xuống What you’ll charge.

Hiện Maslow Ecom có những khóa học đào tạo kinh doanh Etsy cho những người mới bắt đầu. Nếu bạn quan tâm đến khóa học của chúng tôi, vui lòng xem thông tin Khóa học và Đăng ký

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi!

Xem và đọc nhiều bài viết hơn tại đây

69M Holdings
69M Holdings
https://69mholdings.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *