Liên hệ với chúng tôi
B15 53 Triều Khúc
[email protected]
SĐT: +84 0334718266
Liên hệ tuyển dụng
Email: [email protected]
SĐT: +84 0334718266
Back

Cập nhật tài khoản ngân hàng cho Etsy payments

Tài khoản ngân hàng được liên kết với Etsy Payments là tài khoản ngân hàng mà tiền bán hàng hiện có của bạn sẽ được chuyển đến. 

Để cập nhật tài khoản ngân hàng của bạn:

 • Truy cập Etsy.com hoặc Sell on Etsy, hãy nhấp vào Trình quản lý cửa hàng. (Nếu cửa hàng của bạn không mở cửa, hãy tìm hiểu cách cập nhật tài khoản ngân hàng của bạn.)
 • Nhấp vào Finances.
 • Nhấp vào Payment settings.
 • Nhấp vào Update bên cạnh Bankers. Bạn có thể cần xác nhận thông tin được liên kết với tài khoản ngân hàng của mình.
 • Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Nhấp vào Save.

Tên trên tài khoản ngân hàng của bạn phải khớp với tên hoặc pháp nhân kinh doanh có thể tìm thấy trên trang Legal and Tax Information của bạn.

Sau khi cập nhật tài khoản ngân hàng của mình, tiền của bạn từ Etsy Payments sẽ bị tạm giữ trong 5 ngày để bảo vệ tài khoản.

Tại Việt Nam, người bán không bắt buộc phải xác minh tài khoản ngân hàng của mình. Đảm bảo xác nhận các thông tin chi tiết trong tài khoản ngân hàng của bạn. Điều quan trọng là bạn phải nhập chi tiết ngân hàng của mình một cách chính xác để tránh trường hợp nhận tiền bán hàng chậm trễ.

Tài khoản ngân hàng mới ở quốc gia khác với tài khoản cũ 

Tài khoản tại Việt Nam không thể thay đổi tài khoản ngân hàng ở quốc gia khác.

Cách giải quyết tốt nhất là mở một cửa hàng Etsy mới. Với cửa hàng mới, bạn có thể định cấu hình tài khoản ngân hàng của mình trên tài khoản của quốc gia hiện tại. Tuy nhiên, bạn không thể hợp nhất tài khoản Etsy hoặc chuyển thông tin từ cửa hàng ban đầu sang cửa hàng mới. Điều này có nghĩa là không thể chuyển dữ liệu cửa hàng, bao gồm danh sách, các bài đánh giá hoặc số liệu bán hàng sang tài khoản mới. Bạn có thể thêm URL cửa hàng ban đầu của mình trong cửa hàng mới để hiển thị các bài đánh giá và số lượng bán hàng của bạn cho người mua.

Cách cập nhật tài khoản ngân hàng nếu cửa hàng của bạn chưa mở

Để cập nhật tài khoản ngân hàng của bạn nếu cửa hàng của bạn chưa mở:

 • Truy cập Etsy.com, nhấp vào Your store.
 • Chọn tab Get Paid.
 • Nhấp vào Update Bank Details.
 • Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Nhấp vào Save.

Hiện Maslow Ecom có những khóa học đào tạo kinh doanh Etsy cho những người mới bắt đầu. Nếu bạn quan tâm đến khóa học của chúng tôi, vui lòng xem thông tin Khóa học và Đăng ký

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi!

Xem và đọc nhiều bài viết hơn tại đây

69M Holdings
69M Holdings
https://69mholdings.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *