Liên hệ với chúng tôi
B15 53 Triều Khúc
info@69mholdings.com
SĐT: +84 0334718266
Liên hệ tuyển dụng
Email: info@69mholdings.com
SĐT: +84 0334718266
Back

Kiến thức Etsy

 • owner
 • Posted by owner
May 23, 2022

CTR (Click through rate) là số lượt nhấp mà quảng cáo nhận được chia cho số lượt hiển thị quảng cáo, là một chỉ số quan trọng để đánh giá Etsy Ads.

Read More
 • owner
 • Posted by owner
May 23, 2022

ROAS, viết tắt của Return on Ad Spend – Lợi nhuận thu về trên chi phí quảng cáo, một chỉ số quan trọng giúp bạn đánh giá hiệu quả Etsy Ads.

Read More
 • owner
 • Posted by owner
April 1, 2022

Khi bán hàng trên Etsy, sellers nên đẩy...

Read More
 • owner
 • Posted by owner
March 29, 2022

Etsy rất coi trọng sự minh bạch. Minh...

Read More
 • owner
 • Posted by owner
September 18, 2021

Khi mới bắt đầu cửa hàng POD, điều...

Read More
 • owner
 • Posted by owner
September 18, 2021

Bạn mới bắt đầu với POD và chưa...

Read More
 • owner
 • Posted by owner
September 16, 2021

Etsy là một nền tảng toàn cầu, cho...

Read More
 • owner
 • Posted by owner
September 16, 2021

Việc xác định hiệu quả hoạt động của...

Read More