Liên hệ với chúng tôi
B15 53 Triều Khúc
[email protected]
SĐT: +84 0334718266
Liên hệ tuyển dụng
Email: [email protected]
SĐT: +84 0334718266
Back

Chính sách bảo vệ người bán của Etsy

Chính sách bảo vệ người bán của Etsy cung cấp hỗ trợ cho những người bán đủ điều kiện trong trường hợp có xung đột với người mua.

Để đủ điều kiện nhận chính sách, bạn phải tuân thủ chính sách bảo vệ người bán của Etsy và duy trì trạng thái tốt với Etsy. Điều đó có nghĩa là bạn phải:

  • Bán các mặt hàng đủ tiêu chuẩn
  • Vận chuyển đơn đặt hàng đúng thời gian
  • Trả lời tin nhắn một cách kịp thời

Bảo vệ người bán và hệ thống kiện tụng của Etsy

Hệ thống kiện tụng Etsy là một nền tảng để người mua và người bán làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn đề. Nếu bạn và người mua không thể tự giải quyết vấn đề, người mua có thể yêu cầu chuyên viên Etsy tham gia và hòa giải.

Chuyên viên sẽ xác định xem đơn hàng và cửa hàng của bạn có đủ điều kiện để được nhận chính sách bảo vệ người bán hay không. Điều quan trọng là bạn phải phản hồi các yêu cầu của Etsy về thông tin trong Dispute Log trong khung thời gian do Etsy cung cấp để ngăn chặn hành động đối với tài khoản của bạn.

Sau khi chuyên viên xem xét tranh chấp, họ sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn cụ thể để giải quyết hoặc có thể hoàn lại tiền đơn hàng cho bạn nếu bạn không tuân thủ các chính sách của Etsy.

Chính sách bảo vệ người bán không đảm bảo giải pháp có lợi cho bạn, cũng như không chỉ ra rằng các tiêu chuẩn liên quan đến dịch vụ của Etsy đã được đáp ứng. Người bán vi phạm Điều khoản dịch vụ của Etsy có thể bị xem xét. Điều này có thể dẫn đến đặc quyền tài khoản của họ bị tạm ngưng hoặc chấm dứt.

Hiện Maslow Ecom có những khóa học đào tạo kinh doanh Etsy cho những người mới bắt đầu. Nếu bạn quan tâm đến khóa học của chúng tôi, vui lòng xem thông tin Khóa học và Đăng ký

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi!

Xem và đọc nhiều bài viết hơn tại đây

69M Holdings
69M Holdings
https://69mholdings.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *