Liên hệ với chúng tôi
B15 53 Triều Khúc
info@69mholdings.com
SĐT: +84 0334718266
Liên hệ tuyển dụng
Email: info@69mholdings.com
SĐT: +84 0334718266
Back

Phí trên Etsy

Khi bạn bán hàng trên Etsy, có nhiều khoản phí khác nhau liên quan đến các dịch vụ được cung cấp trên Etsy.com. 

Các khoản phí mà hầu hết người bán sẽ cần biết là:

  • Phí listing
  • Phí giao dịch
  • Phí xử lý thanh toán, nếu bạn sử dụng Etsy Payments

Nếu bạn chọn các công cụ khác như Etsy Ads, sẽ có các khoản phí bổ sung liên quan đến các dịch vụ đó.

Để xem tài khoản thanh toán của bạn:

  • Truy cập Etsy.com, nhấp vào Store manager.
  • Nhấp vào Finances.
  • Nhấp vào Payment Account.
  • Bạn có thể xem các khoản phí và thuế còn nợ trong phần hoạt động gần đây và phí và thuế.

Phí Listing sản phẩm

Khi bạn thêm một sản phẩm vào cửa hàng Etsy của mình, đó được gọi là listing. Phí listing là phí bạn phải trả để liệt kê các sản phẩm được bán trên Etsy. 

Đối với các mặt hàng đã được liệt kê, không có phí bổ sung để liệt kê các mặt hàng trên trang Pattern. Các danh sách mà bạn chỉ cung cấp trên trang Pattern sẽ không phải trả phí niêm yết. Bạn sẽ chỉ bị tính phí listing cho việc tạo hoặc gia hạn danh sách trên Etsy; không có phí cho việc chỉnh sửa một danh sách. Bạn sẽ bị tính phí niêm yết cho dù mặt hàng được liệt kê có bán hay không, trừ khi bạn tạo danh sách riêng tư. Trong trường hợp đó, bạn sẽ chỉ bị tính phí listing khi danh sách riêng tư đó được bán. Listings sẽ hết hạn sau bốn tháng. Nếu bạn liệt kê nhiều số lượng của cùng một mặt hàng, phí listing ban đầu sẽ là $ 0,20 và listing sẽ tự động được gia hạn ở mức $ 0,2 sau khi mỗi mặt hàng được bán. Phí listing được phản ánh trong tài khoản thanh toán của bạn và được khấu trừ tại thời điểm danh sách được xuất bản hoặc gia hạn. Điều quan trọng cần lưu ý là phí listing không được hoàn lại.

Phí giao dịch

Phí giao dịch là phí mà Etsy thu khi khách hàng mua hàng từ cửa hàng của bạn. Không giống như phí listing, phí giao dịch chỉ được tính trên danh sách sản phẩm được bán.

Phí giao dịch

  • Etsy thu 5% tổng chi phí của các mặt hàng (và gói quà, nếu có) bằng đơn vị tiền tệ bạn chọn.
  • Số tiền phí sẽ tự động được đăng vào tài khoản thanh toán của bạn.

Phí giao dịch vận chuyển

Nếu bạn chọn tính phí vận chuyển riêng cho người mua, Etsy sẽ thu 5% tổng phí vận chuyển.

Phí xử lý thanh toán

Phí xử lý thanh toán là tỷ lệ cố định cộng với tỷ lệ phần trăm trên tổng giá bán của một mặt hàng. Tỷ lệ và tỷ lệ phần trăm này thay đổi theo từng quốc gia. Các khoản phí được tính từ tổng giá bán của mặt hàng, bao gồm phí vận chuyển và thuế bán hàng.

Phí xử lý thanh toán được tính cho mỗi giao dịch sử dụng Etsy Payments. Phí xử lý thanh toán xuất hiện trên tài khoản thanh toán của bạn và được khấu trừ trước khi tiền được gửi vào tài khoản. Các khoản phí này được lập hóa đơn cùng với phí giao dịch Etsy.

Hiện Maslow Ecom có những khóa học đào tạo kinh doanh Etsy cho những người mới bắt đầu. Nếu bạn quan tâm đến khóa học của chúng tôi, vui lòng xem thông tin Khóa học và Đăng ký

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi!

Xem và đọc nhiều bài viết hơn tại đây

owner
owner
https://69mholdings.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *