Liên hệ với chúng tôi
B15 53 Triều Khúc
info@69mholdings.com
SĐT: +84 0334718266
Liên hệ tuyển dụng
Email: info@69mholdings.com
SĐT: +84 0334718266
Back

#chăm sóc khách hàng

 • owner
 • Posted by owner
November 2, 2021

Đôi khi, dịch vụ chăm sóc khách hàng...

Read More
 • owner
 • Posted by owner
June 25, 2021

Chính sách bảo vệ người bán của Etsy...

Read More
 • owner
 • Posted by owner
June 25, 2021

Etsy luôn mong muốn người bán cung cấp...

Read More
 • owner
 • Posted by owner
June 25, 2021

Người mua truy cập nền tảng Etsy để...

Read More
 • owner
 • Posted by owner
June 22, 2021

Nếu người mua gặp vấn đề với đơn...

Read More
 • owner
 • Posted by owner
June 22, 2021

Liên lạc là một khía cạnh quan trọng...

Read More
 • owner
 • Posted by owner
June 22, 2021

Nhận được một đánh giá tiêu cực có...

Read More
 • owner
 • Posted by owner
June 22, 2021

Chăm sóc khách hàng là một trong những...

Read More