Liên hệ với chúng tôi
B15 53 Triều Khúc
[email protected]
SĐT: +84 0334718266
Liên hệ tuyển dụng
Email: [email protected]
SĐT: +84 0334718266
Back

Thuế trên Etsy

Ngoài các trường hợp hạn chế Maslow Ecom nêu dưới đây, bạn có trách nhiệm thu và thanh toán mọi khoản thuế trên Etsy liên quan đến việc sử dụng và bán hàng thông qua các dịch vụ của Etsy.

Liệt kê các mặt hàng trên Etsy

Tại Việt Nam, bạn cần phải bao gồm các khoản thuế hiện hành trong giá niêm yết của mình. 

Trong trường hợp Etsy được yêu cầu thay mặt bạn thu thuế bán hàng hoặc VAT, Etsy sẽ sử dụng danh mục bạn đã chỉ định cho mỗi sản phẩm để tính toán, thu và nộp các loại thuế hiện hành. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm được phân loại đúng cách và bạn đồng ý bồi thường cho Etsy mọi tổn thất mà Etsy phải chịu liên quan đến việc bạn phân loại sai mặt hàng của mình.Thuế đối với dịch vụ của người bán

Thuế bán hàng đối với phí đăng ký

Tại một số quốc gia, thuế bán hàng sẽ được áp dụng cho phí đăng ký Pattern và phí đăng ký Etsy Plus do Etsy tính.

VAT trên phí người bán

Tùy thuộc vào tình trạng và địa điểm kinh doanh của bạn, Etsy yêu cầu áp dụng VAT đối với phí người bán được tính hàng tháng và nộp cho cơ quan thuế có liên quan. VAT được thu trên tất cả các khoản phí Etsy cho người bán ở các quốc gia nơi VAT được áp dụng.

Các khoản thuế Etsy thu và nộp từ người mua

Phí VAT kỹ thuật số

Theo luật pháp ở một số quốc gia, Etsy phải thu và nộp VAT cho cơ quan thuế có liên quan khi bạn bán một mặt hàng kỹ thuật số. Etsy sẽ tự động hiển thị số tiền tăng thêm được tính cho người mua mặt hàng kỹ thuật số để thu đúng số thuế VAT và Etsy sẽ nộp cho cơ quan thuế. Nếu việc bán hàng được thực hiện thông qua Etsy Payments, Etsy sẽ thu số tiền VAT từ người mua và thanh toán VAT cho cơ quan thuế có liên quan và bạn sẽ không phải thực hiện thêm bất kỳ hành động nào. Nếu việc bán hàng không được thực hiện thông qua Etsy Payments, bạn sẽ nhận được số tiền bổ sung mà người mua đã thanh toán cho VAT và bạn sẽ cần phải thanh toán số tiền này cho Etsy. Số tiền VAT mà người mua thanh toán sẽ xuất hiện trên tài khoản thanh toán của bạn và sẽ được khấu trừ vào số dư hiện tại của bạn.

Hiện Maslow Ecom có những khóa học đào tạo kinh doanh Etsy cho những người mới bắt đầu. Nếu bạn quan tâm đến khóa học của chúng tôi, vui lòng xem thông tin Khóa học và Đăng ký

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi!

Xem và đọc nhiều bài viết hơn tại đây

69M Holdings
69M Holdings
https://69mholdings.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *