Văn Hóa Của 69M Holdings

69m teambuilding2020
Văn hóa 69M được gói gọn trong 2 chữ “Tự hào”

“Lấy làm hài lòng, hãnh diện về những điều tốt đẹp mà mình có” 

“Tôi tự hào là một phần của 69M” là giá trị mà tất cả con người 69M chia sẻ. 

Phát triển

Mỗi cá nhân là một tế bào của một tập thể. Cá nhân cần có ý thức tự làm, tự học, tự sáng tạo không ngừng để phát triển bản thân từng ngày, đóng góp cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Gương mẫu & Sáng suốt

Người lãnh đạo phải nắm rõ và truyền tải được tinh thần 69M và giá trị của hai chữ 'Tự hào' cho từng cá nhân. Ngoài ra, tầm nhìn xa và tính quyết đoán trong công việc là vô cùng thiết thực, làm nên nguồn nhân lực chất lượng, tự tin, hiệu quả.

Đồng đội

Để có được một tập thể mạnh, cùng nhau thực hiện sứ mệnh của doanh nghiệp, các cá nhân cần có sự đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, các đóng góp mang tính xây dựng với tinh thần vi mục tiêu chung.

Văn hóa là một phần không thể thiếu để kiến tạo nên bộ gen của con người 69M. Tinh thần tự hào 69M là sức mạnh, là nguồn năng lực thúc đẩy khiến chúng tôi không ngừng nỗ lực phát triển.