Liên hệ với chúng tôi
B15 53 Triều Khúc
[email protected]
SĐT: +84 0334718266
Liên hệ tuyển dụng
Email: [email protected]
SĐT: +84 0334718266
Back

Liên Hệ

Doanh nghiệp của chúng tôi luôn chờ đợi những thông tin của bạn

Địa chỉ

Văn Phòng 1

E12 53 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Văn Phòng 2

E11 53 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Chúng tôi giúp gì được bạn ?

Liên hệ với chúng tôi !

    Tuyển dụng

    Chúng tôi cần bạn !

    Chúng tôi là những người trẻ khao khát mang thương hiệu Việt tiếp cận đến toàn thế giới. Với sự mệnh cao cả đó, chúng tôi cần bạn góp phần vào sự mệnh chúng, hướng tới E-Commerce Việt Nam ngày càng phát triển có vị thế trên trường Quốc Tế.