Liên hệ với chúng tôi
B15 53 Triều Khúc
[email protected]
SĐT: +84 0334718266
Liên hệ tuyển dụng
Email: [email protected]
SĐT: +84 0334718266
Back

Cách thêm files vào sản phẩm kỹ thuật số

Các mặt hàng kỹ thuật số là các mặt hàng mà người mua có thể tải xuống ngay lập tức. Liệt kê một mặt hàng kỹ thuật số để bán tương tự như liệt kê bất kỳ mặt hàng nào khác trên Etsy.

Làm theo hướng dẫn để liệt kê một mục trên Etsy và chọn Digital Item trong mục Type. Bước bổ sung duy nhất trong việc liệt kê một mặt hàng kỹ thuật số là thêm tệp vào danh sách của bạn.

Cách thêm tệp vào sản phẩm kỹ thuật số

Khi liệt kê một mặt hàng kỹ thuật số, bạn sẽ cần tải xuống các tệp mà người mua đã mua. Bạn có thể tải lên tối đa năm tệp kỹ thuật số. Kích thước tối đa của mỗi tệp là 20MB. Etsy hiện hỗ trợ các loại tệp kết thúc bằng:

 • .bmp
 • .doc
 • .gif
 • .jpeg
 • .jpg
 • .mobi
 • .mov
 • .mp3
 • .mpeg
 • .pdf
 • .png
 • .psp
 • .rtf
 • .stl
 • .txt
 • .zip
 • .ePUB
 • .iBook

Các tệp đã tải lên xuất hiện trong danh sách với tên, kích thước và ngày tải lên của chúng. Tên tệp bạn thấy sẽ giống với tên tệp mà người mua của bạn nhìn thấy Vì Etsy không có cách nào để thay đổi tên tệp sau khi tải chúng lên, trước tiên hãy đảm bảo đặt tên tệp phù hợp.

Tên tệp có thể chứa tối đa 70 ký tự chữ và số, dấu chấm, dấu gạch dưới và dấu gạch nối.

Thêm tin nhắn cho người mua

Bạn có thể thêm thông báo cho người mua sẽ áp dụng cho tất cả các danh sách kỹ thuật số được mua trong cửa hàng của bạn. Sau khi mua hàng, người mua có thể xem nó trên trang Downloads của họ.

Tôi có thể cung cấp các biến thể cho các mặt hàng kỹ thuật số của mình không?

Không, bạn không thể cung cấp các biến thể cho các mặt hàng kỹ thuật số.

Điều gì xảy ra nếu tôi muốn tặng một món đồ kỹ thuật số được cá nhân hóa?

Bạn nên tải xuống tệp thay thế (“placeholder”). Tệp thay thế có thể là hình ảnh mẫu hoặc hướng dẫn gửi thông tin nhất định. Sau đó, bạn có thể thu thập tất cả thông tin quan trọng cần thiết cho đơn đặt hàng bằng cách sử dụng tin nhắn cho người bán hoặc người mua của bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho bạn.

Khi tệp cuối cùng của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể gửi riêng cho người mua qua Tin nhắn, email hoặc trang web lưu trữ của bên thứ ba. Vì người mua sẽ vẫn có thể tải xuống tệp gốc, hãy nhớ nêu rõ trong danh sách của bạn rằng bạn sẽ gửi tệp thực sau này.

Đảm bảo rằng bạn chọn quyền sở hữu kỹ thuật số khi liệt kê mục kỹ thuật số của mình, không phải mục vật lý. Các mặt hàng thực tế yêu cầu số theo dõi hoặc nhãn vận chuyển được mua trên Etsy. Nếu bạn liệt kê một mặt hàng kỹ thuật số cũng như vật lý để bán, các đơn đặt hàng trên danh sách này sẽ tác động tiêu cực đến thống kê vận chuyển Top seller, vì đơn đặt hàng sẽ không bao giờ được vận chuyển thực tế.

Nếu tôi độc quyền bán các mặt hàng kỹ thuật số, tôi có thể hưởng lợi từ chương trình Top seller không?

Có, nếu bạn chỉ bán các mặt hàng kỹ thuật số, bạn vẫn có thể hưởng lợi từ chương trình. Khi xem trang tổng quan Top seller, bạn sẽ không cần điểm cho việc theo dõi và giao hàng đúng giờ, nhưng bạn vẫn sẽ được tính dựa trên các chỉ số khác.

Cách xóa tệp

Nếu bạn muốn xóa một tệp, hãy nhấp vào X bên cạnh ngày và giờ trên trang sản phẩm của tệp đó. Bạn có thể xóa tệp bất kỳ lúc nào.

Hiện Maslow Ecom có những khóa học đào tạo kinh doanh Etsy cho những người mới bắt đầu. Nếu bạn quan tâm đến khóa học của chúng tôi, vui lòng xem thông tin Khóa học và Đăng ký

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi!

Xem và đọc nhiều bài viết hơn tại đây

69M Holdings
69M Holdings
https://69mholdings.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *